Đại hội công đoàn Trường THCS Cửa Nam nhiệm kỳ 2017 -2022 đã diễn ra vào ngày 29/09/2017 đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 3 đồng chí 1) Đ/c Hồ Thị Thành Vinh 2) Đ/c Cao Thị Hải Lý 3) Đ/c Vương Thị Bình...

Đại hội công đoàn Trường THCS Cửa Nam nhiệm kỳ 2017 -2022 đã diễn ra vào ngày 29/09/2017 đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 3 đồng chí

1) Đ/c Hồ Thị Thành Vinh

2) Đ/c Cao Thị Hải Lý

3) Đ/c Vương Thị Bình