Được sự nhất trí của Hội đông đội Thành phố Vinh, Chi bộ Trường THCS Cửa Nam. 14 giờ ngày 04/10/2017. Liên đội Trường THCS Cửa Nam đã tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2017 - 2018. Về dự Đại hội liên đội có đại diện Hội đồng đội Thành phố Vinh, Đoàn phường Cửa Nam. Cô Phan Thị Thanh bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Dương Quốc Trung, phó bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường, các anh chị huynh trưởng cùng...

Được sự nhất trí của Hội đông đội Thành phố Vinh, Chi bộ Trường THCS Cửa Nam. 14 giờ ngày 04/10/2017. Liên đội Trường THCS Cửa Nam đã tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2017 - 2018. Về dự Đại hội liên đội có đại diện Hội đồng đội Thành phố Vinh, Đoàn phường Cửa Nam. Cô Phan Thị Thanh bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Dương Quốc Trung, phó bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường, các anh chị huynh trưởng cùng các em đội viên xuất sắc đại diện cho hơn 700 đội viên toàn nhà trường.

1_5002_5003_5004_5005_5006_5007_5008_5009_50010_500