Thực hiện chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” của công đoàn Ngành GD - ĐT Nghệ An, trong 2 ngày 27,28/11/2020, ...