Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm học mới, hướng tới chào mừng Đại Hội Đoàn các cấp, Đại Hội Liên Đội

     Vào ngày 29/9/2018 tại Trường THCS Cửa Nam, các chi đội đã tiến hành tổ chức long trọng Đại hội chi đội năm học 2018-2019.

     Đại hội có sự tham dự của quý thầy cô giáo chủ nhiệm và 100% đội viên trong chi đội. Tại Đại hội các đội viên đã thống nhất thông qua báo cáo hoạt động Đội năm học 2017-2018. Đại hội cũng đã thông qua dự thảo phương hướng hoạt động Đội năm học 2018-2019 đồng thời nhất trí bầu ra những bạn đội viên tiêu biểu vào Ban chỉ huy chi đội mới.

100% các chi đội đã tổ thức thành công Đại hội Chi đội lớp mình.

      Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội các lớp:

 

                                                    Đại hội chi đội mẫu lớp 7A