Ngày 23/3 vừa qua trường THCS Cửa Nam long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019). Trong buổi lễ trường vinh dự được đón Lãnh đạo ban ngành các cấp, cựu CBQL-GV và HS qua các thời kỳ. Buổi lễ ra diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người!

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong buổi lễ:

Trong hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, Äang cÆ°á»i, trên sân khấu

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i

Trong hình ảnh có thá» có: 2 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i trên sân khấu

Trong hình ảnh có thá» có: 10 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i trên sân khấu, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng, Äám cÆ°á»i và trong nhà

Trong hình ảnh có thá» có: 5 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng

Trong hình ảnh có thá» có: 5 ngÆ°á»i, hoa

Trong hình ảnh có thá» có: 3 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng, má»i ngÆ°á»i trên sân khấu và trong nhà

Trong hình ảnh có thá» có: 3 ngÆ°á»i

Trong hình ảnh có thá» có: 13 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thá» có: 6 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thá» có: 3 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i và trong nhàTrong hình ảnh có thá» có: 33 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, trong nhà