Vừa qua ngày 1/6, với tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ sẽ chia của Lãnh đạo, cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Cửa Nam đã được tiếp nối bằng việc làm ý nghĩa và thiết thực trao tặng hơn 2000 đầu sách và 600 cuốn vở để gửi tặng trường THCS Lục Dạ, huyện Con Cuông.

                Hơn 2000 đầu sách và cuốn vở ủng hộ học sinh trường THCS Lục Dạ
    Hiệu trưởng trường THCS Cửa Nam cô Phan Thị Thanh trao tặng sách, vở cho trường học sinh trường THCS Lục Dạ

 

 Thầy Lê Văn Từ trường THCS Lục Dạ cảm ơn tấm lòng của Lãnh đạo, CBGV, học sinh trường THCS Cửa Nam