Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu, năm học 2022-2023